Słownik

Zasady nowej ortografi (strona tytułowa)

Wyrazy bliskoznaczne ułatwiają pisanie w nowej ortografi, tak, by napisany tekst nie szokował czytelnika pszyzwyczajonego do starej ortografi.


Słowo w starej ortografi Odpowiednik w nowej ortografi Inne słowa bliskoznaczne w nowej ortografi Inna froma gramatyczna
lekarzdoktor

lekarze
środowisko lekarskie
równieżteż,także

równocześnie
wraz
równyidentyczny

różny odmienny, inny

wół

wołu
Słownik będzie stale uzupełniany, nowe słowa proszę kierować na adres: reforma.ortografi@interia.pl w temacie zaś proszę napisać „słownik” a po dwukropku słowo , kreska , odpowiednik, i kolumna np. „słownik: również – też, odpowiednik”


Zasady nowej ortografi (strona tytułowa)