Pszykłady, czyli wyrazy w nowej ortografi

zasady nowej ortografi (strona tytułowa)

1. Zamiana ch na h: hiphopowy, hata, homonto, harakter, hart, ohota, hohlik, hrom, hohla, izohromatyczny, kołhoz, hipohondryk, hlusnąć, hlubić, hyży, hrapać, hłystek, otuha, olha, rahityczny, wieha, uhodźca, sholastyka, niehluj...

2. Zamiana ó, na u: dwuja, muzg, nadzur, obrubka, nużka, nuw, skura, powrut, sobur, dwur, mruwka, kłudka, miud, minug, prug, zług, caluwka, bub, żułty, zastuj, wtury, wspułpraca, wodur, suruwka, prubować, lamuwka....

3.Likwidacja rz pszez:
A.Zamiana -prz- na -psz-: pszedszkole, pszedsiębiorstwo, opszeć, pszy, pszyjemny, pszemiły, pszepyszny...
   zamiana -trz-  na -tsz-: tszcina,tsząść, otszymać, wytszymały, patszy, tszepak, tszepotać, utszeć, tszpiotka,...
   zamiana -krz- na -ksz-:
ksztyna, okszyk, kszak, kszywa, kszesło, skszek, ...
   zamiana -hrz- na -hsz-:
hszan, hszęst, ...

B.Zamiana pozostałyh rz na ż, (z wyjątkiem sytuacji, gdzie rz nie jest dwuznakiem i jest wymawiane jak r-z np. zmarznąć): gżmot, użąd, zwież, mieżyć, pożądek, żężenie, żęsa, ogżewać, bżeg, jażyna, spojżenie, husaż, gżęda, gożałka, bżmienie, wżątek, opanceżony, nażąd, mażyć, kużyć, kożeń, kożystać, każeł, ..

4.Zamiana -ii na -i, na końcu wyrazu: ortografi,geografi, awari, anomali, boazeri, opini, biologi, symetri, symfoni, sympati, kwesti, feri,...

5. Uproszczenie nie dotyczy nazw własnyh: Łódź, Rzeszów, Kraków, Piotrków, ...

6.Uproszczenie (inicjatywa ustawodawcza) zakłada 100 letni okres pszejściowy;
W 100 letnim okresie pszejściowym wszystkie 3 wersje słowa są poprawne:
chórzysta, chużysta, hużysta.

Jednak nawet w 100 letnim okresie pszejściowym wyraz „rzaba” będzie niepoprawny, gdyż nie jest napisany ani w starej , ani w nowej ortografi, ani też w żadnej formie pszejściowej tego słowa.
Żaba pozostanie więc żabą.

7. Uproszczenie (inicjatywa ustawodawcza) zakłada 20 letni okres dostosowania szkoły (lub mniej).
W okresie tym zostaną wydrukowane podręczniki, lektury, mapy, i inne pomoce do nauki, w nowej ortografi.


zasady nowej ortografi (strona tytułowa)