Ortografia - inne...

zasady nowej ortografi (strona tytułowa)


Forum
Nowa ortografia nie ma własnego forum.
Dyskusje na temat nowej ortografi toczą się w internecie np. w grupie dyskusyjnej polszczyzna: pl.hum.polszczyzna

Inne użyteczne linki:
Słownik PWN: http://www.pwn.pl/

Ku pokszepieniu serc
Naukowcy o związku nadciśnienia i dysleksji: W rodzinach, w kturyh częściej występuje nadciśnienie żadsze są pszypadki dysleksji.


A tak może być:
Kiedy patszę hen za siebie
W tamte lata co minęły
Co wyliczę to wyliczę
Ale zawsze wtedy powiem
Że najbardziej mi żal

Ó kreskowanego
RZet (żet) rozwleczonego
Ce-Ha bazgrolonego
i i powielonego


zasady nowej ortografi (strona tytułowa)