Czego tu nie ma...

zasady nowej ortografi (strona tytułowa)


Twierdzenie Pitagorasa
Animacja niema (bez dźwięku) przedstawiająca dowód Twierdzenia Pitagorasa bez użycia mnożenia.
Animacja ma 53s, ze względu na minimalizowanie rozmiaru przyjęłam tylko 6 klatek na sekundę, powoduje to niedoskonałości ruchu i koloru 3,65MB.

W celu obejżenia, animację należy ściągnąć na dysk i otworzyć, czyli zaznaczyć link poniżej,
kliknąć i przytrzymać prawy przycisk myszy,
wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako...".
Twierdzenie Pitagorasa: około 3,65MB

Ananas-program dietetyczny, wersje: 1.03, 1.03a, 1.03b, 1.03c, 1.3d, 1.03f i 1.03z
(f- jak fluor i woda; z-jak zwierzak,
wersji 1.3e oraz wersji od 1.03g do 1.03y - nie było)


    W programie króluje ortografia tradycyjna, a program służy do oszacowania czy zakupione w sklepie produkty zaspokoją zapotrzebowanie rodziny na większość wymienianych składników odżywczych. W programie zawarta jest baza powszechnie dostępnych produktów (około 600), wraz z zawartością niektórych substancji w tych produktach, oraz są wprowadzone dane o zapotrzebowaniu poszczególnych grup ludzi na różne witaminy itp.
Program działa na dysku lokalnym, czyli nie zostawiamy w sieci danych o naszych zakupach.

Co nowego?

    Nowa wersja 1_03z umożliwia dodanie do zjadaczy (członków rodziny) zwierzaka. Wprowadzono dane dla psa. W związku z tym rozszerzono sposób liczenia zapotrzebowania na różne substancje.
    Dotąd w zasadzie (to jest poza białkiem, tłuszczami i węglowodanami można było podać zapotrzebowanie tylko na osobę (istotę). Obecnie zapotrzebowanie można podać zarówno na osobę jak dotąd, ale także na 1 kg masy ciała, na 1000kcal, oraz na masę do potęgi 0,75 (zapotrzebowanie energetyczne psa).

    W wersji instalacyjnej są wprowadzone kwity (kilka sztuk) umożliwiające poznanie możliwości programu, bez wprowadzania własnych danych. Dla programu Ananas1.03 i 1.03a są one wprowadzone na datę 28 listopada 2013,
w wersji Ananas1.03b, 1.03c i 1.03d na datę 28 lutego 2014,
w wersji Ananas1.03f na datę 28 lipca 2014,
w wersji Ananas1.03z na datę 28 grudnia 2014 - należy więc po instalacji ustawić daty filtra w formularzu kwity w ten sposób, by data ta "załapywała się" .

Obsługa
    Gdy chcemy użyć programu do własnych potrzeb wystarczy wprowadzić ludzi: dla kogo są przygotowane zakupy i na jak długo, wprowadzić żywność z kwitów sklepowych, i nacisnąć guzik "Policz". Program zestawi zapotrzebowanie na substancje z ich zawartością w zakupach.
    Program przeznaczony jest dla przeciętnej rodziny. By wykryć podstawowe błędy dietetyczne wystarczy zbierać kwity z okresu około 2 tyg. Wprowadzenie ich razem z instalacją programu nie powinno zająć więcej niż 1h, a przecież wystarczy sprawdzić swoje nawyki żywieniowe kilka razy do roku (gdy ze względu na porę roku zmienia się istotnie zestaw typowych zakupów).
    Program bierze pod uwagę straty witamin i innych substancji wynikłe z obierania, gotowania itp. Moduł "Straty" umożliwiający liczbowe określenie strat działa w zasadzie poprawnie, jednak jest trudny w obsłudze i nie zaleca się wchodzenia tam szaremu użytkownikowi.

Dodatkowe możliwości programu:
- Program bierze pod uwagę straty witamin i niektórych innych substancji wynikłe z obróbki produktów (obieranie, gotowanie, pieczenie...). Jeśli ktoś nie chce brać pod uwagę strat, powinien w polu obróbka wybrać z listy "bez_obróbki".
- Program daje możliwość zaznaczenia, że np. konserwę zje "tylko" pies, a guma do żucia będzie "bez" Mamy.
- Można wybrać produkty o małej lub dużej zawartości jakiejś substancji, guzik "Produkty bogate lub ubogie w..."
- Można porównać kilka produktów (do pięciu). Program zestawia zawartość różnych substancji w wybranych produktach, a w wersji Ananas1.03c i wyższych można dodatkowo dane te zastawić z zapotrzebowaniem dobowym wybranej grupy ludzi.
- Można też swobodnie zmieniać liczbę dni, na które poczyniono zakupy, nie trzeba więc "cofać się" do guzika "Kto to zje". Umożliwia to przeanalizowanie czy stosunek pewnych podstawowych substancji do siebie jest właściwy.
Np jeśli po zmianie ilości dni uwagi przy substancjach tłuszcze i węglowodany znikną mniej więcej równocześnie, to stosunek tych substancji do siebie nie jest mocno zaburzony.
- Kwity można praktycznie wprowadzać myszą, bez użycia klawiatury.
- Jeśli jakieś kwity zginą należy zmienić zakres dat filtra.

Import
     Ze względu na krótki okres czasu, z którego należy zbierać i wprowadzać kwity sklepowe by wykryć podstawowe błędy dietetyczne w naszej diecie (to jest okres około 2 tygodni) import kwitów nie wydaje się ani konieczny, ani celowy, jednak jest możliwy.
     Kwity z wersji wcześniejszych można zaimportować do nowej wersji 1.03 (guzik w prawym dolnym rogu czołowego formularza programu). W tym celu należy na dysku znaleźć plik starej bazy.
Jeśli poprzednią wersją była wersja 1.01 to stara baza jest w tym samym katalogu, w którym umieszczono starą wersję programu ananas1.01.
Jeśli wcześniejszą wersją była wersja 1.02 może to być trudne, bo ścieżka jest skomplikowana, tym bardziej, że obie bazy stara i nowa(1.03) są zwykle w katologach o podobnej ścieżce. Można poszukać tej bazy przed instalacją wersji 1.03 i zapisać katalog, można też bazy starą (wersji 1.02) odróżniać od nowej (wersja 1.03) po dacie/godzinie.
Poszukiwanym plikiem jest plik o nazwie AnanasBaza.sdf .

Analiza wyników
     Analizując wyniki programu należy zachować zdrowy rozsądek i wyniki traktować z przymrużeniem oka, ponieważ wiele substancji pobieramy z zakupów wykonywanych rzadko, które wcześniej, przed okresem szacowanym były już w domu. Dodatkowo wiele substancji ma różną zawartość w zależności od gatunku np. jabłek. Niektóre dane dotyczące zapotrzebowania ludzi na substancje, podane w programie za źródłami wydającymi się wiarygodnymi mogą być jednak nieznacznie zawyżone, być może dotyczy to np. fluoru.

Błędy
     Znalezione błędy w programie, zarówne dotyczące samego programu jak i danych należy zgłaszać pod mejlowy adres "ortograficzny", zakładka "kontakt" na stronie tytułowej (http://ortografia.3-2-1.pl).

Warunki używania wersji Ananas1.03, 1.03a, 1.03b, 1.03c 1.03d, 1.03f, 1.03z:
1. Program jest darmowy tylko dla użytkownika prywatnego.
2. Wersja komercyjna nie istnieje.
3. Program jest rozpowszechniany bez jakiegokolwiek numeru seryjnego, hasła itp.
4. Proszę o powiadomienie licencjodawcy, o każdej próbie uznania programu za nielegalny u użytkownika prywatnego.
5. Używanie programu do celów komercyjnych jest nielegalne. Używanie programu przez firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia itp. jest nielegalne.
6. Program - wersję 1.03, Ananas1.03a, Ananas1.03b, Ananas1.03c, Ananas1.03d, Ananas1.03f, Ananas1.03z można pobierać jedynie ze strony http://ortografia.3-2-1.pl, każdy inny sposób rozpowszechniania jest nielegalny.
7. Wszelkie zmiany programu, kodu programu, lub plików będących częścią programu, są zabronione.
8. Wykorzystywanie i analiza części programu, pojedynczych procedur, funkcji, i innych elementów programu, także tzw. dekompilacja lub wykorzystywanie bazy danych są zabronione.
9. Licencjodawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i inne konsekwencje wynikające z używania programu.


Instalacja:
Program, jest prosty w instalacji i obsłudze, i ma nieduży rozmiar, a dla użytkownika prywatnego darmowy. Program działa tylko pod Windowsem i pewnie nie pod każdym.
Program używa mikrosoftowego instalatora, który może pytać o akceptację doinstalowania pewnych mikrosoftowych składników systemu. Program instaluje się w miejscu na dysku znanym Microsoftowi.
Za to odinstalować program można przez: Panel Sterowania\Dodaj lub usuń programy. W miejscu tym nie ma jednak ikony ananasa, a jest microsoftowy obrazek domyślny. W przypadku wielokrotnego instalowania i odinstalowywania programu, gdyby pojawiły się trudności, należy ręcznie wykasować pozosały po programie folder.

0. Zapoznaj się z warunkami licencji, i jeśli je spełniasz:
1. ściągnij plik programu Ananas na swój komputer
czyli: zaznacz Ananas1_03z.zip (poniżej),
        kliknij i przytrzymaj prawy przycisk myszy,
        wybież opcję "Zapisz element docelowy jako...".
2. Gdy ściąganie zakończy się rozpakuj folder Ananas1_03z.zip
czyli: zaznacz Ananas1_03z.zip ,
        naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy,
        wybież opcję "Wyodrębnij wszystkie...",
        i postępuj zgodnie z poleceniami "Kreatora wyodrębniania".
3.Zainstaluj program
czyli: dwukliknij na "setup.exe", i postępuj zgodnie z poleceniami instalatora. Instalator może spytać się akceptację doinstalowania pewnych narzędzi microsoftowych, jeśli ich jeszcze w systemie nie ma. Następnie pojawi się formularz, na którym należy wcisnąć guzik "Instaluj". Po chwili program uruchomi się.
4.W przyszłości program znajdziesz w: Menu Start / Wszystkie programy / Ananas / Ananas1_03z.

Ananas1_03f.zip: około 800KB

Ananas1_03z.zip: około 800KB

GdakMini2_09 - syntezator mowy czytający teksty polskie oraz cyrylicę (wersji 2_03 do 2_08 nie było)

Program służy do zamiany zwykłego tekstu w języku polskim lub tekstu w cyrylicy zapisanego w pliku tekstowym na dźwięki - pseudo.mowę. Takie programy zwane są syntezatorami mowy. Program umożliwia także "odczytywanie" tekstu umieszczonego w showku.

Co nowego: Jedyną istotną zmianą jest dodanie suwaka umożliwiającego zmianę szybkości czytania (w okienku opcje). Poprawiono wstępną analizę tekstu (podobną do składniowej), nie powinno to zmienić sposobu czytania, ani nie było to związane z błędami, ale odrobinę pszyspieszyło działanie programu, co w praktyce oznacza mniejsze obciążenie procesora pszez program (zamieniono rekurencję na pętlę). Dlatego mogą występować nieliczne błędy, kture nie występowały w wersji wcześniejszej.
Usunięto drobne błędy. W zasadzie nie poprawiono nagrań sylab (nagrano 1 lub 2 sylaby). Śladowo poprawiono procedurę pszetważającą dźwięk.
Obsługa:
Jeśli wyraz polski popszedzimy literą "y" czyli np. napiszemy "ysinus", to wyraz "sinus" zostanie pszeczytany poprawnie: s-i-nus, a nie ś-i-nus, to jest s będzie twarde. Popszedzenie znakiem "y" wyrazu zapisanego alfabetem łacińskim powoduje, że zostanie on pszeczytany twardo w fonetyce cyrylicy. Można więc napisać ykosinus, ysilos itp.
Obsługa programu jest niezwykle prosta i identyczna jak wersji wcześniejszej. Ma guziki: "Czytaj showek", "Czytaj plik", "O programie", "Ukryj", a także "Opcje". Po naciśnięciu guzika "Ukryj" programu należy szukać na pasku zadań w postaci ikony gęsi, a następnie kliknąć prawym pszyciskiem myszy i wybrać opcję "pokaż". Program nie ma części odinstalującej, można go zwyczajnie wykasować.

Czytanie cyrylicy
Program potrafi czytać wyrazy zapisane bukwami, to jest w cyrylicy. W cyrylicy podobnie jak w alfabecie łacińskim wymowa liter zależy od języka, w kturym są używane te litery. Pszyjęto w tym miejscu zapis rosyjski, jednak z języka ukraińskiego zaczerpnięto dwuznaki dz i dż, kture w rosyjskim nie istnieją.
Akcentowanie zdań i wyrazów pozostało w pełni identyczne jak rozwiązano to dla języka polskiego. Podobnie zahowano polski język pszy czytaniu liczb, dat i godzin.
Część programu czytająca cyrylicę pszeznaczona jest pszede wszystkim dla Polaków niepamiętającyh już jak czyta się bukwy lub nieznającyh tego alfabetu, ale mającyh kiedykolwiek styczność z jakimś językiem słowiańskim innym niż polski. Program ułatwia zrozumienie obcego dla nas tekstu.

W Gdaku dźwięk jest gorszy od dostępnego na rynku komercyjnego syntezatora mowy, daleko mu też do dykcji telewizyjnego lektora, ale nie sepleni, czyta już nie jak dziecko w pierwszej klasie, ale jak gimnazjalista umiejący jednak składać sylaby. Program nadaje się do użytku dla kogoś nie wymagającego, jego podstawową wadą jest niejednolity dźwięk. Jeśli niejednolitość denerwuje należy odrobinę ściszyć głośniki komputera narzędziami systemu operacyjnego Windows. Dużymi zaletami są: niewielki rozmiar, jak na program tego typu, łatwość instalacji, prostota obsługi, darmowość.
Program jest prosty w instalacji, a dla użytkownika prywatnego darmowy. Docelowo program ma czytać teksty niedługie i średnie, łatwe w sensie percepcji (szybkość czytania). Program jest pszeznaczony dla osoby niedowidzącej lub męczącej się czytaniem (np. dzieci), a nie dla kogoś całkowicie niewidzącego. Wersja komercyjna nie istnieje.

Program działa tylko pod Windowsem i pewnie nie pod każdym.

Warunki używania wersji 2.09:
1. Program jest darmowy tylko dla użytkownika prywatnego.
2. Wersja komercyjna nie istnieje.
3. Program jest rozpowszechniany bez jakiegokolwiek numeru seryjnego, hasła itp.
4. Proszę o powiadomienie licencjodawcy, o każdej próbie uznania programu za nielegalny u użytkownika prywatnego.
5. Używanie programu do celów komercyjnych jest nielegalne. Używanie programu przez firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia itp. jest nielegalne.
6. Program - wersję 2.09 można pobierać jedynie ze strony http://ortografia.3-2-1.pl, każdy inny sposób rozpowszechniania jest nielegalny.
7. Wszelkie zmiany programu, kodu programu, lub plików będących częścią programu, są zabronione.
8. Wykorzystywanie i analiza części programu, pojedynczych procedur, funkcji, i innych elementów programu, także tzw. dekompilacja lub podmiana części z zapisanymi dźwiękami są zabronione.
9. Licencjodawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i inne konsekwencje wynikające z używania programu.

Instalacja:
0. Zapoznaj się z warunkami licencji, i jeśli je spełniasz:
1. ściągnij plik programu GdakaczMini na swój komputer
czyli: zaznacz GdakMini2_09.zip (poniżej),
        kliknij i pszytszymaj prawy pszycisk myszy,
        wybież opcję "Zapisz element docelowy jako...".

2. Gdy ściąganie zakończy się rozpakuj folder GdakMini2_09.zip
czyli: zaznacz GdakMini2_09.zip ,
        naciśnij i pszytszymaj prawy pszycisk myszy,
        wybież opcję "Wyodrębnij wszystkie...",
        i postępuj zgodnie z poleceniami "Kreatora wyodrębniania".
3.Uruhom program
czyli: dwukliknij na "GdakMini2_09.exe".
GdakMini2_02.zip: około 8MB

GdakMini2_09.zip: około 8MB

Obrazek


zasady nowej ortografi (strona tytułowa)